บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50

 
  • กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 - 5 เมษายน 2556  
  • นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556    
รายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ด http://www.rtanc.ac.th/academic/board1/ หรือที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.th

รายละเอียดการรับสมัคร                                      
หมายเหตุ  นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้นจำนวนที่รับเข้าศึกษา  80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน )ทั้งนี้ตั้งแต่ 2 ม.ค.56 - 5 เม.ย.56

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพ,ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ในวันที่ 17 เม.ย.56ให้ผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพและ สัมภาษณ์   นำชุดกีฬาและรองเท้า  สำหรับ วิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายมาด้วยในวันที่  19 เม.ย.56