บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 300 อัตรา

กองทัพภาคที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในหน่วย กรมทหารพรานที่ 11 เพื่อปฏิบัติงาน ณ อ.แว้ง และ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส จำนวน 300 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป
1.บุคคลพลเรือนชายและทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี (พ.ศ.เกิดลบ พ.ศ.ปัจจุบัน) มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก. เว้นบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2536 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารใน เม.ย.57
2.สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมต้น (ม.3)หรือเทียบเท่า
3.ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรืออยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก(เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือการกระทำโดยประมาท)
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 ม.ค. 56 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

การสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 และ 23 ม.ค. 56 เวลา 0800
  • ทดสอบร่างกาย (ดีงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง)
  • สอบสัมภาษณ์
  • ผู้สมัครสอบต้องจ่ายค่าตรวจโรค(ประมาณ 500 บาท)
ประกาศผลสอบ 30 ม.ค. 56 เวลา 0830 เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
ทำสัญญาในวันที่ 2 และ 3 ก.พ. 56
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
0 2281 2639,0 2281 8209 ทุกวันเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กองทัพภาคที่ 1 http://www.army1.rta.mi.th