บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พนักงานธุรการ กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
สัญชาติไทย
อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์
การศึกษา ม.ต้น- ม.ปลาย มีความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์

รับสมัคร 4 - 12 ต.ค. 55 ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันและเวลาราชการ โทร 02-534 5829,02-534 5831

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 17 ต.ค. 55 0800-1630 ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง หรือ http://www.odmbc.rtaf.mi.th/
ดูรายละเอียดการรับสมัคร
ที่มาข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สรรหาและเลือกสรร http://job.ocsc.go.th