บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ศูนย์การบินทหารบกรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างประปา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างประปา 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
บุคคลพลเรือนชาย
อายุ18-30 ปีบริบูรณ์
การศึกษา ปวช. ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง
รับสมัคร 26 ส.ค. -26 ก.ย. 55 ตั้งแต่ 0900-1600 (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กองกำลังพลศูนย์การบินทหารบก ค่ายพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 0-3648-6925-7 ต่อ 39417
กำหนดการสอบ 
1 ต.ค. 55 ภาคทฤษฎี อาคารที่รับประทานอาหาร น.สัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก
2 ต.ค. 55 ภาคปฏิบัติ กองบริการ ศูนย์การบินทหารบก
3 ต.ค. 55 สัมภาษณ์ อาคารที่รับประทานอาหาร น.สัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก
ประกาศรายชื่อ 5 ต.ค. 55  ณ กองกำลังพลศูนย์การบินทหารบก
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่