บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 47 คน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
คุณสมบัติโดยสังเขป
ความรู้ ม.ต้น- ม.ปลาย สายสามัญ
หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 14-21 ส.ค.55 ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 25347234
(กำหนดวันสอบคัดเลือก,วิชาที่สอบ,สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง )
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ