บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ช่างประณีตศิลป์กลุ่มงานเทคนิคจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9150 บาท ค่าครองชีพ 1500 บาท
 (ระยะเวลาการจ้างสัญญาคราวละไม่เกิน 4 ปี)
คุณสมบัติโดยสังเขป
  • ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป(ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
รับสมัคร 3-11 ก.ย. 55 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กำลังพล  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมิน กำหนดวันเวลาสถานที่รับการประเมิน 13 ก.ย. 55  ทาง http://www.dca.rtaf.mi.th

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่