บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 26 คน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พนักงานธุรการ 11 ตำแหน่ง
  • พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล  1 ตำแหน่ง
  • พนักงานการเงินและบัญชี  2 ตำแหน่ง
  • ช่างเครื่องยนต์  2 ตำแหน่ง
  • ช่างไฟฟ้า  2 ตำแหน่ง
  • พนักงานห้องปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
  • ช่างทันตกรรม 1 ตำแหน่ง
  • ช่างปรับซ่อมคุรภัณฑ์ประจำสำนักงาน 2 ตำแหน่ง
  • ช่างเทคนิคแว่นตา 2 ตำแหน่ง
  • ช่างต่อท่อ 1 ตำแหน่ง 
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 1-11 พ.ค.55 ทุกวันในเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2534 7234..(กำหนดวันสอบคัดเลือก,วิชาที่สอบ,สถานที่สอบและการประกาศผลการสอบคัด เลือก จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)