บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

รวมข่าวการรับสมัครทหารกองหนุนในส่วนกำลังรบ ของ ทบ.ในแต่ละเหล่า ปี 2555