บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม)

124 ความคิดเห็น
รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดสอบกองทัพอากกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนปีงบประมาณ 2555  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา


 • ตำแหน่งข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตรที่เปิดสอบ
 • ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๓
 • ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ เป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
 • ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ (สำนักงาน ก.พ.)
   

 • รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา แบ่งเป็น
  - ป.โท 1 อัตรา
  - ป.ตรี 81 อัตรา
  - ปวช. 159 อัตรา
  - ม.ปลาย 186 อัตรา
  ขายใบสมัคร 19 ม.ค. – 27 ก.พ.55 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. / บก.กองบิน และ รร.การบิน, 28 ก.พ. – 5 มี.ค.55 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.

  รายละเอียดของวุฒิที่รับสมัคร


  รับสมัครเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๘๒ อัตรา (ปริญญาโท ๑ อัตรา และปริญญาตรี ๘๑ อัตรา) คุณวุฒิปริญญาโท ทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา, การวัดผลการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารการศึกษา, การวิจัยการศึกษา, และการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี ทางพลศึกษา, สถาปัตยกรรม, การโรงแรม, สังคมสงเคราะห์, บรรณารักศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, กิจกรรมบำบัด, ทัศนมาตรศาสตร์, เทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอก, จิตวิทยา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ชีววิทยา, เวชระเบียนศาสตร์, สถิติ, สถิติประยุกต์, พุทธศาสตรบัณฑิต หรือศาสศาตรบัญฑิต, เปรียญธรรม ๙ ประโยค, สาธารณสุขศาสตร์, สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, ศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์, นิเทศศาสตร์ทางการสื่อสารมวลชน, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, รัฐประศาสนศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เอเชียศึกษา, บริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหารงานบุคคล, รัฐประศาสนศาสตร์, การจัดการทั่วไป, บริหารรัฐกิจ, บริหารการศึกษา, ภาษาอังกฤษ, นิติศาสตร์, คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษาทางครุศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร และการเงิน และการคลัง

  รับสมัครเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๓๔๕ อัตรา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑๕๙ อัตรา มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘๖ อัตรา) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ ช่างไฟฟ้า, คหกรรม, อาหารและ โภชนา, ช่างสำรวจ, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ช่างเขียนแบบเครื่องมือกล, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, การบัญชี, การถ่ายภาพ, การถ่ายภาพและภาพยนตร์, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือสาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานการออกแบบ, เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์, เทคโนโลยีศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีนิเทศศิลป์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์

  ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ 
  พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ,
  โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๘๕๘๗ – ๙๑
  ในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.person.rtaf.mi.th

124 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ16 ม.ค. 2555 20:43:00

  รบกวนสอบถามนะค่ะว่า รับสมัครทางอินเตอร์เมื่อไหร่ค่ะ
  ขอบคุณ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วันที่ 19 ม.ค. ครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ1 ก.พ. 2555 17:12:00

   ถ้า้สอบได้จะติดยศอะไรหรอคับ แ้ล้วจะทำไรมั้งคับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16 ม.ค. 2555 21:09:00

  พนักงานราชการเฉยๆๆใช่ไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดูจากตำแหน่งแล้ว เป็นข้าราชการทหารครับ

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ17 ม.ค. 2555 11:25:00

  สอบวันไหนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รอดูในระเบียบการครับ

   ลบ
  2. ทราบแล้วจะแจ้งนะครับ

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ17 ม.ค. 2555 13:12:00

  พี่ค่ะดิฉันเรียนวิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา(ปริญญาตรี)วิชาโทสารสนเทศศาสตร์รบกวนพี่ช่วยดูที่รหัสตำแหน่งหรือช่วยบอกตำแหน่งที่จะสมัครให้ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งดูไม่ออกค่ะว่าสมัครตรงไหนได้บ้างรบกวนด้วยน๊ะค่ะสัญญาบัตรน๊ะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอรายละเอียดวุฒิที่จบ มหาวิทยาลัย ปริญญาที่ได้ ผมจะไปเทียบในโปรแกรมให้ครับ

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ17 ม.ค. 2555 13:17:00

  อยู่สงขลาซื้อใบสมัครได้ที่ไหนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองสอบถามกองบิน ๕๖ ดูนะครับ กองบิน ๕๖
   หมู่ที่ ๘ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา(๙๐๑๑๕) โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๗๘๐๒๖ หรือ ๐๒-๕๓๔๖๐๐ ต่อ ๖-๓๔๓๐

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ17 ม.ค. 2555 19:16:00

  ขอถามหน่อยคะ
  จะสมัครชั้นสัญญาบัตร ต้องว่ายน้ำหรือเปล่าคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ17 ม.ค. 2555 22:40:00

  แล้วถ้าเป็นกองหนุนในส่วนของ บก หรือ เรือ มีสิทธิ์สอบไหม

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ17 ม.ค. 2555 22:43:00

  อยู่อุดรธานีืืืซื้อใบสมัครได้ที่ไหนครับ
  และเริ่มขายใบสมัครวันไหนครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กองบิน 23 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ลองสอบถามดูนะครับ

   ลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ18 ม.ค. 2555 11:55:00

  ในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญต้องจบเนติบัณฑิตไทยด้วยมั้ยครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 10. ในหัวข้อ เขียนว่าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน แต่พอเข้ามาดูเป็น ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่เปิดสอบ

  ตำแหน่งข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตรที่เปิดสอบ...ไม่เข้าใจคือไร..ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ..เพราะไม่เคยเป็นทหาร..เป็นคนธรรมดา แต่อยากทำงานที่นี่...^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก็ทหารมีทั้งน.สัญญาบัตรและน.ประทวน พลทหาร

   ก็แบ่งไว้ชัดแล้วนิครับ(การไปสอบเราต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง ยศ ตำแหน่ง เหล่า ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยเขาด้วยนะครับ ^___^)
   จะได้ไม่สงสัยลองหาอ่านใน กูเกิลได้ ว่า ทอ.เขามีอะไรบ้าง กองบิน กรม....ต้องสังเกตุด้วยนะครับ
   ในเคลียร์ลองถาม ทอ.ในบอร์ดของ ทอ.ได้หรือโทรไปถามเขาได้ครับ

   ลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ18 ม.ค. 2555 18:41:00

  นครศรีธรรมราชซื้อใบสมัครได้ที่ไหนครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองสอบถามไปที่ บน.๗ สุราษ ครับ ใกล้ที่สุด

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ18 ม.ค. 2555 23:57:00

  ตำแหน่งข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร คือ นายสิบครับ ทหารอากาศเค้าเรียก จ่าตรี หรือ เทียบ ยศ คือ สิบตรี ของทหารบก

  ตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร คือ นายร้อยครับ ทหารอากาศเค้า
  เรียก เรืออากาศตรี เทียบ ยศ คือ ร้อยตรี ของทหารบก

  โอเคเลสโกยังครับ... (คุณอยากทำงานที่นี่)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากครับที่ช่วยผม พอดีภารกิจหนาแน่น เพิ่งกลับจากวันกองทัพไทย

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ10 มิ.ย. 2555 19:47:00

   ถ้าหากเราใช้วุติป.ตรีสอบเราจะได้ยศเรืออากาศตรีเลยใช่มั๊ยค่ะ :))

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ19 ม.ค. 2555 07:35:00

  รับผู้หญิงด้วยป่าวคะ คือคอมใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกลัวโหลดแล้วติดไวรัสน่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับครับอ่านในตัวข่าวได้ ไม่มีไวรัส ชัวร์ผมรับรอง

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ19 ม.ค. 2555 08:02:00

  พี่คะ คือหนูอายุ17ปีอ่ะค่ะ จะลงสมัครสอบเสมียนหญิง ตรงเสมียนหญิง ที่คุณสมบัติมันไม่ได้กำหนดตรงนั้น หมายความว่า อายุ เท่าไหรก้ได้ใช่หรือไม่คะพี่ คือตอนนี้ หนูเรียนอยู่ม.6 จะจบในเดือนกุมพาที่จะถึงนี้  หนูมีสิทธ์สมัครหรือปล่าว อยากเป็นทหาร!!!! พี่ช่วยด้วย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เสมียน ส่วนใหญ่รับ ม.6 หรือเทียบเท่าครับ อายุ 18 - 30 ปี

   ลองเอาผลตัวการศึกษาที่รับรองว่าจะจบไปให้เจ้าหน้ารับสมัครดูครับ ตรงนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ว่าระเบียบจะรับคนที่กำลังจะจบไหมนะครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ21 ม.ค. 2555 08:01:00

   ขอบคุณค่ะ อย่างน้อยก้มีลุ้นนิดๆ^^

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ19 ม.ค. 2555 11:55:00

  ผู้หญิงจำเป็นต้องสูง 150 ซม. ทุกตำแหน่งเลยป่าวคะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ19 ม.ค. 2555 17:21:00

  รบกวนด้วยครับ ผมวุฒิ ศษบ (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต) วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี อยากทราบว่าสามารถสมัครในตำแหน่งใดได้บ้างครับ อ่านดูแล้วมันแปลกๆ อย่างเช่นรับคุรุศาสตร์(4ปี) ศึกษาศาสตร์(4ปี) มันทำไมเป็นแบบนั้นอ่ะ ก็เดี๋ยวนี้มันเรียนหลักสูตร 5 ปีกันหมด งงงงงง รบกวนด้วยนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รับหลักสูตรเก่าเหมือนพวกผมไง แต่ก็รอสมัครได้ครับ คนชี้ขาดอยู่ทีกรรมการครับหลังจากนั้นจะประกาศว่ามี สิทธิ์ไหม

   ลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ20 ม.ค. 2555 09:52:00

  กุมภาพันธ์นี้จบแล้วอยากเป็นทหารมากๆรบกวนช่วยดูให้ด้วยน๊ะค่ะว่าตำแหน่งไหนได้บ้าง

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ20 ม.ค. 2555 11:59:00

  สั่งซื้อใบสมัครได้มั้ยคร๊

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ซื้อได้ตามที่อยู่ด้านบนเลย

   ลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ20 ม.ค. 2555 15:37:00

  รบกวนด้วยครับ ผมวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสอบตำแหน่ง 1273 วุฒิทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ21 ม.ค. 2555 10:50:00

  สมัครทางไปรษณีย์ นอกจากส่งใบสมัครและใบไม่เรียกร้องสิทธิแล้ว
  ไม่ทราบว่า ต้องส่งบัตรสอบไปด้วยเปล่าคับ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ21 ม.ค. 2555 22:34:00

  หนูเรียนเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒจะสมัครได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ22 ม.ค. 2555 02:11:00

  สวัสดีครับ รบกวนขอสอบถามหน่อยครับ
  1.ใบสมัครผมสามารถซื้อได้ที่กองบินพลเรือนที่อยู่บริเวณ รามอินทราได้ไหมครับ
  2.ราคาใบสมัครเท่าไหรครับ
  3.กำหนดการสอบประมาณ วัน/เดือน/ปี ที่เท่าไหร่ครับ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ23 ม.ค. 2555 10:06:00

  แล้วกำลังจะจบให้เอาเกรด5เทอมสมัครได้หรือเปล่าค่ะ วิชาเอกการวัดและประเมินผลทางการศึกษา(4ปี) กศ.บ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จะสมัครในตำแหน่ง1163ได้หรือเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ24 ม.ค. 2555 11:18:00

  รบกวนสอบถามเกี่ยวกับวุฒิที่จะไปสมัคร

  พอดีมีวุฒิ มัธยมตอนปลาย แต่เป็นหลักสูตรทหารกำประจำการจะสามารถสมัครได้ไหมครับพี่ ขอขอบคุณล่วงหน้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต่ำกว่าสัญญาบัตร ลำดับ 18-20 น้องสอบได้ครับ

   ลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ24 ม.ค. 2555 14:00:00

  ถ้าเป็นวุฒิ ป.ตรี ชื่อปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สมัครตำแหน่ง 1233 นายทหารกำลังพล / นายทหารการศึกษา ได้ป่าวคับ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ24 ม.ค. 2555 15:44:00

  รับทั้งหญิงและชายใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครับรับทั้ง ช.และ ญ.ท้ายตารางแต่ละตำแหน่งจะระบุไว้

   ลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ24 ม.ค. 2555 20:52:00

  วุฒิปริญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สมัครตำแหน่ง1163 นายทหารทะเบียน ได้หรือเปล่าค่ะ แล้วใบสมัครซื้อที่ไหนต้องส่งที่นั้นหรือเปล่าพอดีให้เพื่อนซื้อมาจากส่วนกลางกรุงเทพฯส่งที่กองบิน56สงขลาได้หรือป่าวหรือต้องขึ้นไปส่งที่กรุงเทพฯ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ25 ม.ค. 2555 11:02:00

  ผมเป็นพลทหารอยู่สังกัดกองทัพบกจะปลดตุลาคม 2555 แต่อยากสมัครสอบในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ ซึ่งคุณสมบัติการศึกษาครบแต่ยังไม่ปลดจะสมัครสอบได้หรือไม่ครับ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ25 ม.ค. 2555 11:48:00

  หวัดดีคะ..รบกวนถามนะคะ อยากให้ลูกสาวไปสมัครสอบ จบปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรงมั้ยคะ แล้วอายุครบ18ปีเต็ม
  วันที่9เม.ย.55 จะอนุโลมรับสมัครหรือป่าวคะ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ25 ม.ค. 2555 15:07:00

  รบกวนถามหน่อยนะคะ....พอดีว่าดิฉันอยู่จังหวัดนครราชสีมา สามารถไปซื้อใบสมัครที่กองบิน 1 ได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ25 ม.ค. 2555 22:40:00

  ขอถามอีกนิหนึ่งว่า มีรอยสักในร่มผ้าจะมีสิทธิ์สอบไหมครับพี่

  ขอบคุณล่วงหน้าครับที่ตอบให้หายข้องข้องใจ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ27 ม.ค. 2555 05:08:00

  กระผมเรียน หลักสูตรสาขาการพัฒนาสังคม วิชาโทบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของภาคอีสานแห่งหนึ่ง อยากทราบถ้าจะสมัครตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรจะสอดคล้องกับตำแหน่งใดขอความกรุณาเทียบโปรแกรมให้หน่อยครับ (กราบขอพระคุณล่วงหน้าครับแจ้งมาเพื่ออยากทราบ)

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ27 ม.ค. 2555 22:57:00

  ผมอยากจะสอบถามครับ ทำไมวุฒิ ปวช. ไม่สามารถสอบในตำแหน่งของ มัธยมศึกษาตอนปลายได้ครับ รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยครับ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ27 ม.ค. 2555 23:39:00

  ผมจบ มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ปริญญาตรี
  คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  ผมอยากทราบว่าจะสมัครตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรจะสอดคล้องกับตำแหน่งไหน ขอความกรุณาเทียบโปรแกรมให้หน่อยนะครับ (ขอบคุณครับ)
  หรือ ส่ง ผลตรวจเข้าEmail: joshzz_kotic@hotmail.com ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ29 ม.ค. 2555 22:13:00

  กำหนดเกรดไหมค่ะ..
  คอมธุรกิจได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ31 ม.ค. 2555 12:32:00

  กำลังจะจบ ปริญญาตรี หลักสูตร วทบ.ฟิสิกส์ เดือน มีนาคม 2555 อยากทราบว่าจะใช้วุฒิ ป.ตรี สมัครได้ไหม หรือต้องใช้ วุฒิ ม.ปลาย

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ1 ก.พ. 2555 09:49:00

  เทียบวุฒิยังไงค้าบ รบกวนตอบหน่อยค้าบบ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ1 ก.พ. 2555 18:01:00

  สมัครทางเน็ตปิดรับสมัครยังครับ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ2 ก.พ. 2555 21:27:00

  ผมจบ ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง และเกณฑ์ทหารมาแล้ว แต่หน้าอกใม่ใด้ขนาดสอบใด้ ใหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ออกกำลังกายกินเพิ่มอีกหน่อยซิ ลองไปสอบดูก่อน อย่าไปตัดสินใจเองทุกอย่างอยู่ที่กรรมการ

   ลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ3 ก.พ. 2555 14:48:00

  ม.ศรีปทุม
  ป.ตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
  สนใจใน ทหารพระธรรมนูญ
  ไม่ทราบว่า มีคุณสมบัติ หรือไม่ครับ?
  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ ^_^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก็ได้นิครับเขาไปดูรายละเอียดหรือยัง

   ลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ3 ก.พ. 2555 15:58:00

  พี่ทหารคะ

  นู๋จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  ต้องการสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่ง นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ได้รึป่าวคะ เพราะวุฒิที่เขาเขียนไว้มันไม่ตรงเป๊ะๆ ทำไมเขาไม่ระบุว่ารับสาย เทคโนโลยีสารสนเทศคะ มันไม่ตรงอ่ะค่ะ


  ขอบคุณนะคะ แก้มค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ3 ก.พ. 2555 16:03:00

   แล้วผู้หญิงต้องหน้าอกเท้าไหร่อะคะ ใหญ่ไปเค้าจะรับมั๊ยค๊ะ

   ลบ
  2. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

   ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2534-8587-91

   ลบ
  3. รวมทั้งเรื่องหน้าอกด้วยนะครับ A____A

   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ3 ก.พ. 2555 17:13:00

   -v- ขอบคุนค๊ะพี่ทหาร แล้วเจอกันนะคะ ถ้ามีสิทธิ์สอบ จำเช่อไว้นะข๊ะ แก้มค่า เป็นนักกีฬาด้วย ได้แน่ๆๆๆๆ

   ลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ7 ก.พ. 2555 01:28:00

  เกิดพศ 2524 แต่ต้องการสมัครจริงๆ จะสมัครไม่ไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สอบสัญญาบัตรได้เพราะรับไม่เกิน 35

   ประทวนรับไม่เกิน 30 (เกินแล้วครับ)

   ลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ8 ก.พ. 2555 15:20:00

  สวัสดีค่ะ.พีคะขอถามค่ะพอดีตอนนี้หนูเรียนทีม.รามค่ะเอกอังกฤษโทสื่อสารตอนเหลือ12หน่วยกิตคาดว่าและคาดว่าน่าจะจบมีนาคมนี้ดิฉันอยากสมัครครูภาษาไม่ทราบว่าจะไดก้หรือป่าวคะหรือต้องรอให้ได้วุฒิก่อนคะช่วยตอบทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ8 ก.พ. 2555 19:16:00

  สวัดดีครับ อยากทราว่า จบ ป.ตรี ครับ คณะวิทยาศาสตร์ เอก การาจัดการอุตสาหกรรม ครับไม่ทราบว่า ใช้สอบอะไรได้มั้งอะครับ
  (ผ่าน การเกณทหรามาแล้ว ครับ)

  รบกวนด้วยนะครับ....ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ9 ก.พ. 2555 16:48:00

  สวัสดีค่ะ อยากทราบข้อมูล คนที่จบ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอก เคมี ไม่ทราบว่า สมัครได้หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 46. สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับในตำแหน่งจิตวิทยา รับเฉาพะจิตคลินิกหรอค่ะ พอดีว่าจบจิตวิทยาสังคม มานะค่ะจะสมัครได้หรือเปล่าค่ะ ตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ13 ก.พ. 2555 11:39:00

  ถ้าอยู่อุบล สามารถซื้อใบสมัครได้ที่ไหนค่ะ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ13 ก.พ. 2555 18:22:00

  สมัครทางเน๊ตโหลดใบสมัครตรงไหนค่ะ

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ17 ก.พ. 2555 11:58:00

  ใบสมัครราคาประมาณเท่าไรครับ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ17 ก.พ. 2555 12:02:00

  ป.ตรี นิเทศฯ ถ้ามีผลงานการทำงานประกอบในการรับสมัครจะมีคะแนนเพิ่มให้หรือไม่ครับ อยากรู้แฮ่ๆๆ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ26 ก.พ. 2555 14:26:00

  สวัสดีค่ะ...รบกวนสอบถามนะค๊ะ
  ดิฉันจบป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
  จากม.ราชภัฏสวนสุนันทา อายุปัจจุบัน 32ปี สามารถสมัครได้ไหมค๊ะ?

  และอายุุ47 สำหรับผู้ชาย ปวช ช่างยนต์ สมัครสอบได้ด้วยไหมค๊ะ?
  ขอบคุณที่กรุณาอ่านและตอบค่ะ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ29 ก.พ. 2555 09:29:00

  สวัสดีค่ะ อยาทราบว่ารับผู้หญิงที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายปี่ที่6 ที่จบสายสามัญ วิทย์-คณิต รึปล่าวค่ะ

  ตอบลบ
 53. พี่ค่ะรหัส1273(วิทยาการคอม)เค้าสอบวิชาไรบ้างค่ะนอกจากวิชาทั่วไป

  ตอบลบ
 54. พี่ทหารค๊ะ
  ทางกรมเค้าจะลงประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหรือเปล่า ถ้ามีเค้าจะลงประกาศเมื่อไหร่คะ แล้วต้องเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหน ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าประกาศผมลงทางบล็อกนะ

   ลบ
 55. อยากทราบว่าข้อสอบปีที่ผ่านๆมามีวิชาคณิตฯมากหรือเปล่าคะ เพราะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผมยังไม่เห็นข้อสอบปีนี้เลยครับ รอน้องๆที่ไปสอบมาตอบนะครับ

   ลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ10 ส.ค. 2555 15:13:00

  อยากสอบทหารแต่ว่ามาเปิดดูทีไรม่ายเคยทันเลยค่ะ จะเปิดสอบอีกเมื่อไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น้องดูทางเว็บผมได้เลยผมพยายามอัพเดทตลอด

   ลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ16 ส.ค. 2555 21:12:00

  พี่ๆ คะ คือหนูอยากรู้ว่าอีกนานไหมคะกว่าเขาจะเปิดรับสมัครอีก คือหนูอยากลงสมัคร การถ่ายภาพ พอดีหนูเรียนมาทางด้านกราฟิกดีไซด์ อยากเข้าข้าราชการ พี่ๆ ช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะ ขอบคุณคะ.

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ25 ส.ค. 2555 22:30:00

  รบกวนถามหน่อยนะค่ะ ว่าทหารจะมีเปิดสอบอีกเมื่อไหร่ค่ะ รอบที่ผ่านมาสมัครไม่ทัน ทหารพระธรรมนุญมีเปิดสอบบ้างไหมค่ะ จบนิติศาสตร์มา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ช่วงต้นปีครับ อ่านหนังสือรอหรืออ่านข่าวหาข้อมูลรอไว้ได้เลย

   ลบ
 59. ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อยากเป็นทหารอากาศได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 60. ผู้หญิงเป็นได้ใช่มั้ยคะ (ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. กับการสอบของ ทอ.มีตำแหน่งสำหรับ ญ.ครับ เตรียมตัวได้เลย ม.ค.เปิดรับครับ

   ลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ14 ก.ย. 2555 23:07:00

  ขอถามหน่อยครับ
  1 ปีหน้า 21 ปีเกณฑ์ทหาร สอบได้เปล่าครับ
  2 วันสอบตรงกับวันเกณฑ์ทหารเปล่าครับ
  3 รู้ผลว่าติดก่อนเณฑ์ทหารเปล่าครับ
  (อยากติดมากเลยครับแต่ไม่รู้ว่าสอบได้เปล่าครับ)
  รบกวนหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องเกณฑ์ทหารก่อนครับ หมดภาระตรงนี้สอบได้

   ลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ28 ก.ย. 2555 21:23:00

  คือผมอยากทราบขั้นตอนการไปสมัครทหารเกณฑ์อะครับ..เราจะเอาอะไรไปบ้าง..มีคนค้ำประกันไหมกี่คนหรือไม่มี..จะต้องให้พ่อ-แม่หรือผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรับรองหรือไม่อย่างไร

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ติดต่อกับสัสดีอำเภอภูมิลำเนาทหารของน้องได้เลย ครับ

   ลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ15 ต.ค. 2555 15:02:00

  พี่คะ คืออยากเป็นทหารหญิงค่ะ เรียนจบ ป.ตรี การโรงแรม ถ้าสอบแล้วอาจจะได้ทำในส่วนไหน ติดยศอะไรคะ แล้วรับสมัครมกราคมปีหน้าใช่มั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องรอดูครับ ตอบลำบากเพราะ การเปิดสอบเอาอัตราว่างมาเปิด ครับต้องลุ้นครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ26 ต.ค. 2555 14:07:00

   อ๋อค่ะ งั้นถ้ามีสอบอะไรรับสมัครตอนไหนรบกวนพีช่วยบอกด้วยนะคะคือไม่อยากพลาดค่ะ 26 แล้ว แล้วนี่สอบเข้ากองบินไหนเหรอคะที่ว่าเปิด มกราคมปีหน้าค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

   ลบ
  3. ตามกองบินจะรับแต่พนักงานราชการครับ รับไม่มากครับ น้องรอดูประกาศอีกทีดีกว่า ถ้า ป.ตรีสอบไม่ได้ ใช้ ม.6 สอบแล้วค่อยไปแต่เอาก็ได้ครับ

   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ4 พ.ย. 2555 10:18:00

   แล้วต้องสอบ กพ ผ่านก่อนหรือป่าวคะถึงจะไปสอบเป็นพนักงานราชการได้ แล้วหนูอยากเป็นทหารหญิงมากๆจริงๆค่ะ ถ้าพี่รู้ว่ามีสอบอะไรที่ไหนรบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ ที่ไหนก็ได้ค่ะ

   ลบ
  5. ไม่ครับรับตรง ครับ ข่าวการสอบน้องดูจากบล็อกนี้และทางเพ็จด้านขวาเว็บนะ

   ลบ
  6. ไม่ระบุชื่อ7 พ.ย. 2555 00:58:00

   พี่มีเฟสบุคมั้ยคะหรือว่าเบอร์โทรติดต่อหรืออีเมลก็ได้ค่ะมีเรื่องจะถามหลายอย่างค่ะ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ลบ
  7. โทรศัพท์ 0 86281 0431
   เมล์ igoho2008@gmail.com

   ลบ
  8. ไม่ระบุชื่อ7 พ.ย. 2555 09:20:00

   ขอบคุณนะคะ เด๊่ยวว่างๆจะโทรไปขอคำปรึกษานะคะ^^

   ลบ
  9. ไม่ระบุชื่อ7 พ.ย. 2555 09:39:00

   0878774205 เบอร์นี้นะคะถ้าโทรไป

   ลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ1 พ.ย. 2555 12:03:00

  ถ้าตอนนี้ผมเป็น ทอ. จ่าอากาศอยู่ผมสมัครเป็นนักบินได้บาวครับพี่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เรื่องนักบิน ทอ.เท่าที่ทราบมาจาก รร.นายเรืออากาศครับ แต่ ทบ.รับจาก นายทหารประทวน ด้วยครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ1 พ.ย. 2555 19:05:00

   ทอ.นายทหารประทวน ได้หรือไม่ ครับ ถ้าได้จะไปสมัครเรียนที่ไหนครับ

   ลบ
  3. ถ้าจำไม่ผิด นะครับที่เคยเห็นสอบได้ครับ (แต่ต้องลองสอบถาม กพ.ทอ.ก่อนนะครับ)

   ลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ2 พ.ย. 2555 11:14:00

  รายการสิ่งของของนักเรียน หลักสูตรการปฎิบัติการพิเศษ ทอ. หาเองหรือหาให้ครับ

  ตอบลบ
 66. พี่ครับผมอยากทราบว่า ทหารการข่าว เค้ารับ นิเทศศาสตร์ไหมครับ ผมเรียนเกียวกับ สื่อสารการกีฬา อ่ะคับ แต่เรืองว่ายน้ำ สบายแน่ครับ เพราะผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของ สถาบันการพลศึกษา รบกวนหน่อยนะครับ คือผมไม่ชอบการเป็นนักข่าวเท่าไหรหรอกคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เหลืออีก 2 ปี ผมถึงจะเรียนจบ คับ ผมสูง 187 ชม. ครับ รบกวนหน่อยนะคับ ขอบคุณครับ

   ลบ
  2. ต้องรอให้จบก่อนครับ

   ลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ5 ม.ค. 2556 11:18:00

  พี่ค่ะ ขอถามหน่อยค่ะ สงสัยมาก ทุกรหัสวิชาที่สมัครสอบเข้าไป
  เมื่อสอบข้อเขียนผ่าน จะต้อง ทดสอบร่างกายจำพวก วิ่ง ดันพื้น ลุกนั่ง ไหมค่ะ

  และช่วยดูให้หน่อยนะค่ะว่า รหัส 2263 รับวุติ ม.ปลาย รหัสนี้ถ้าสอบข้อเขียนผ่านต้องมีทดสอบร่างกายไหมค่ะ หรือต้องทำอะไรต่อ

  ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ ^^

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ13 ก.ค. 2556 10:36:00

  พี่ค่ะ หนูจบวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถสอบเป็นทหารได้มั้ยค่ะ (ช่วยตอบหนูหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณม๊ากๆๆๆๆ น่ะค่ะ)

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ4 ส.ค. 2556 06:43:00

  พี่คะหนูจบป ตรี คณะศึกษาศาสตร์เอกเคมี ค่ะอยากทราบว่า สอบเป็นทหารได้ไหมค่ะ แล้ว มีคุณสมบัติในการสอบกำหนดเกรดเฉลี่ยไหมค่ะ แล้วตำ่เเหน่งนายทหารทดลอง ใช้วุฒิปตรีทางเคมีเนี้ยหนูสามารถสอบได้ไหมค่ะหรือสอบได้เฉพาะคนที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์เอกเคมีเท่านั้น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เรื่องวุฒิการศึกษาตอบยากครับ ตำแหน่งว่างที่นำมาเปิดสอบในแต่ละปี ก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะตำแหน่งที่เปิดสอบกำหนดวุฒิไว้ไม่เหมือนกัน สรุปคือ ก็มีโอกาสทุกคนครับต้องว่ากันเป็นปีๆ ไป

   ลบ