บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ 100 อัตรา เพื่อบรรจุให้หน่วยกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2555

-กำหนดการรับสมัคร 17-26 ม.ค. 55 เวลา 0830-1630 ณสโมสรนายทหารประทวย ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
-สอบวิชาการ 3 ก.พ. 55 เวลา 0800 ณ รร.ช.กช.(โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี)
-ทดสอบร่างกาย 14 ก.พ. 55  เวลา 0800 ณ สนามหน้า บก.กช.
-สอบสัมภาษณ์ 15-16 ก.พ. 55 เวลา 0800
-ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 24 ก.พ. 55 ณ กกพ.กช.(กองกำลังพล กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี)
คุณสมบัติสำคัญ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ช.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี 

โหลดรายละเอียดการรับสมัครสอบได้ที่นี่