บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองบิน 6 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สัญญาจ้างระยะเวลา 4 ปี)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สัญญาจ้าง 4 ปี)

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กองบิน 6
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,410 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,790 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กองบิน 6
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 6,410 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,790 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 6 (กรุงเทพมหานคร)
ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูล face page เส้นทางสู่อาชีพทหารตำรวจ
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน