บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

หน่วยบัญชาการรักษาดินรับสมัคร ทหารกองหนุนเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น นายทหารประทวนสายงานสัสดี ปี 55

กำหนดการรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ปี 2555 จำนวน 100 อัตรา

5-31 ม.ค. 55 จำหน่ายคำแนะนำ/ใบสมัครทางไปรษณีย์ ณ กสฝศ.ยศ.ทบ.ราคาชุดละ 130 บาท ธนานัติสั่งจ่ายใน ปณ.ดุสิต ในนาม พ.อ.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

4 ม.ค. - 24 ก.พ. 55 จำหน่ายคำแนะนำ/ใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ไม่เว้นวันหยุดราชการ


การรับสมัคร
18 -24 ก.พ. 55 รับสมัครสอบ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การทดสอบ
29 เม.ย. 55 ทดสอบภาควิชาการ ณ ม.รามคำแหง 2 (บางนา)
5   พ.ค. 55 ประกาศผลสอบภาควิชาการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก
14 พ.ค. 55 ทดสอบร่างกาย ณ สนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดี
15 พ.ค. 55 ตรวจโรค ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า
16 พ.ค. 55 ทดสอบด้านจิตเวช ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า
18 พ.ค. 55 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในตำแหน่งเสมียน ณ กรมทหารสื่อสาร ถ.พระราม 5เขตดุสิต กรุงเทพฯ
31 พ.ค. 55 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

การรายงานตัวทำสัญญา
5 มิ.ย. 55 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและอะไหล่ รายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่ง/ที่อยู่ตามอัตราที่เปิดบรรจุจริง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดิน สวนเจ้าเชตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
12 มิ.ย. 55 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดิน สวนเจ้าเชตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ 

แผนที่กรมยุทธศึกษาทหารบก สถานที่จำหน่ายใบ/รับสมัคร และประกาศผลสอบดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น