บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน

กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
-ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท. 631) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
-พลขับ (ชกท. 120) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
-พลขับ (ชกท. 640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
-พลสูทกรรม (ชกท. 940) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
-เสมียนกองบังคับการ (ชกท. 710) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
-เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท. 711) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา
-เสมียนส่งกำลัง (ชกท. 760) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
-เสมียนการเงิน (ชกท. 730) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์(ยกเว้น พลขับต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป)

การรับสมัคร
-รับสมัคร 21 พ.ย.-9 ธ.ค. 54 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ดเว้นวันหยุดราชการ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 13 ธ.ค. 54
-กรรมการออกข้อสอบ วันที่ 15 ธ.ค. 54 เวลา 0500
-สอบคัดเลือก 15-16 ธ.ค. 54 0900
-ประกาศผลสอบ วันที่ 20 ธ.ค. 54 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ด
-รายงานตัวพิมพ์รายนิ้วมือ 29 ธ.ค. 54
-รายงานตัวทำสัญญา 30 ธ.ค.54
กำหนดการสอบตำแหน่งพลขับ ที่ รร.กรมการขนส่งทหารบกจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วิชาที่สอบ
-แบบธรรมเนียม   25 คะแนน
-เทคนิคอาวุธ      15 คะแนน
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง    20 คะแนน(ภาคทฤษฎี)
-วิชาเฉพาะตำแหน่ง    20 คะแนน(ภาคปฏิบัติ)
-สอบสัมภาษณ์      10 คะแนน
-ทดสอบร่างกาย     10 คะแนน
สอบถามรายระเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 6 ในเวลาราชการ 043-563 058 ถึง 9 ต่อ 25511 และ 25512
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่