บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กำหนดการ กองทัพบกประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2555

การแนะแนวการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบทหารบก

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ หมายเหตุ
ทภ.๓

๒๓  - ๒๕ พ.ย.๕๔ การแนะแนวฯ จว. เชียงใหม่
๒๖ -  ๒๘ พ.ย.๕๔ การแนะแนวฯ  จว. พิษณุโลก กคพบ.ฯ, กยข.ฯ
ทภ.๑

๓๐ พ.ย. - ๑ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. ลพบุรี
๒ - ๓ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. ราชบุรี กคพบ.ฯ, กยข.ฯ
ทภ.๒

๑๒ -  ๑๔ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. อุดรธานี
๑๕ -  ๑๖ ธ.ค.๕๔  การแนะแนวฯ  จว. อุบลราชธานี
๑๗ -  ๑๙  ธ.ค.๕๔  การแนะแนวฯ  จว. นครราชสีมา กคพบ.ฯ, กยข.ฯ
ทภ.๔

๒๑ -  ๒๓ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. นครศรีธรรมราช
๒๔ - ๒๖ ธ.ค.๕๔ การแนะแนวฯ จว. ชุมพร กคพบ.ฯ, กยข.ฯ

ปฏิทิการับสมัครและสอคัดเลือก ฯ นน.ปี ๒๕

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑ ธ.ค.๕๔ ถึง ๓๑ ม.ค.๕๕ จำหน่ายใบสมัคร ชุดละ ๑๒๐.-บาท ส่งทางไปรษณีย์  ค่าส่ง ๓๐.-บาท กสฝศ.ยศ.ทบ.
๑๓ ธ.ค.๕๔ - ๙ ม.ค.๕๕ จำหน่ายใบสมัคร  
 ทภ.๒ – ๔
ทภ.๒-๔, มทบ./จทบ.
๑๓ ธ.ค.๕๔ - ๑๐ ก.พ.๕๕ จำหน่ายใบสมัคร  
 ณ  ยศ.ทบ.
กคพบ.ยศ.ทบ.
๑๙ -๒๔ ม.ค.๕๕ รับสมัคร ทภ.๓   จว.พ.ล.
๒๖-๒๙ม.ค.๕๕ รับสมัคร ทภ.๒  จว.น.ม.
๓๐- ๑ ก.พ.๕๕ รับสมัคร  มทบ.๒๔ จว.อ.ด.
๓ -๖  ก.พ.๕๕ รับสมัคร  ทภ.๔    จว.น.ศ.
๗ - ๙ ก.พ.๕๕ รับสมัคร จทบ.ช.พ.  จว.ช.พ.

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ หมายเหตุ
ส.๑๑ - ศ.๑๗ ก.พ.๕๕ รับสมัคร ณ  ยศ.ทบ.อาทิตย์ ๒๖ ก.พ.๕๕ เวลา ๐๗๐๐ ทดสอบความสามารถทางกีฬา  (เฉพาะ ผู้ขอใช้สิทธิ์ ) สนามกีฬา ทบ. วิภาวดีอาทิตย์ที่ ๔ มี.ค.๕๕ สอบภาควิชาการ 
( บุคคลพลเรือน )
ณ ม.ราม ฯ ๒ วิทยา
เวลา ๑๓๐๐
เขตบางนา


จันทร์ที่ ๕ มี.ค.๕๕ สอบภาควิชาการ 
(พลทหารฯ)
ณ ม.ราม ฯ ๒ วิทยา
เวลา ๑๓๐๐
เขตบางนาวัน เดือน ปี การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๑ มี.ค.๕๕ ประกาศผลสอบภาควิชาการ ณ ยศ.ทบ.
๑๔ - ๑๖, ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบ ร.๑๑ รอ.
๑๙ - ๒๑ มี.ค.๕๕ ว่ายน้ำ สอบสัมภาษณ์, ตรวจประวัติอาชญากรรม บางเขน
๘ เม.ย.๕๕ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ณ ยศ.ทบ.
๒๑ เม.ย.๕๕ บุคคลพลเรือน ตัวจริง และตัวสำรอง ณ ยศ.ทบ.

ทุกนาย รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น
อา. ที่ ๒๒ เม.ย.๕๕ พลทหารฯ กองหนุน ตัวจริง และตัวสำรอง ณ ยศ.ทบ.

ทุกนาย รับฟังคำชี้แจง

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ หมายเหตุ
อ. ที่ ๑ พ.ค.๕๕ บุคคลพลเรือน รุ่น ๑/๕๕ ทำสัญญา รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ รร.นส.ทบ.


ณ รร.นส.ทบ.


รร.ร.ศร.
พ. ที่ ๒ พ.ค.๕๕ ทหารกองประจำการ รุ่น ๑/๕๕ ทำสัญญา รายงานตัวเข้ารับการศึกษา
พฤ. ที่ ๑ พ.ย.๕๕ บุคคลพลเรือน รุ่น ๒/๕๕ ทำสัญญา รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ รร.นส.ทบ.
ศ. ที่ ๒ พ.ย.๕๕ ทหารกองประจำการ รุ่น ๒/๕๕ ทำสัญญา รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ รร.นส.ทบ.

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่