บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวการรับสมัครเพิ่มเติม กรม ทพ. 48

ตอนนี้กรม ทพ. 48รับ อส.ทพ.ชายเพิ่มเติม สมัครและคัดตัวในวันที่ 15 ส.ค. ที่ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช (เป็นข่าวแจ้งมาืทาง sms ของผู้ที่ได้คัดเลือกครับ)

สถานที่ติดต่อ : กองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๘ (ชั่วคราว) ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๘-๓๕๑๖, ๐๘-๐๕๒๘-๐๔๓๕ โทรสาร ๐-๗๕๓๘-๓๕๑๖

ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
โทร 075-467635