บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

แนะนำหน่วยงานที่รับสมัครพลอาสาสมัครรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับพลอาสาสมัคร(เพื่อทุกท่านที่ต้องการสมัครได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการสมัคร ถ้ามีการรับสมัครจะเเจ้งให้ทราบทางเว็บนี้นะครับ)ก่อนที่จะถึงห้วง ส่วนเรื่องการเตรียมตัวและวิชาที่ทดสอบผมจะรวบรวมมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับพลอาสาสมัคร มีหลายหน่วย ที่เปิดรับสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่ง พลอาสาสมัคร มีรายนามหน่วยดังนี้ คือ

1. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ( นภปภ.รอ.)


2. กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ( ร.1พัน4 รอ.)

3. กองพันสารวัตรทหารที่ 11

4. กรมทหารพรานทั่วประเทศ ในส่วนของกองทัพบก


5. หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

6. กองร้อยสารวัตรทหาร ทุก จังหวัดทหารบก และทุกมณฑลทหารบก

7. กองร้อยสารวัตรทหาร ทุกกองพลทหารม้า และ กองพลทหาราบ ที่มี ร้อย สห.

9. หมวดดุริยางค์ จังหวัดทหารบก และมณฑลทหารบก

10. กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3

11. กองพันปฎิบัติการทางจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2และขอ อธิบายให้เข้าใจนะครับ ทุกหน่วยที่กล่าวมา( เว้น กองพันจู่โจม) รับพลอาสาสมัครจากทหารกองหนุน ทุกหน่วยเว้นแต่ หมวดดุริยางค์ จทบ. และ พัน ปจว. จะรับอาสาสมัครทั้งชายหญิงด้วยเพื่อเข้ามาเพื่อเป็นนักดนตรี และนักร้อง นักเต้น ทำการแสดง ต่างได้

กรมทหารพราน ทั่วประเทศ ทั้งของ ทบ. และ ทร. รับทั้งทหารกองหนุนและพลเรือนในพื้นที่ เข้ามารับราชการในหน่วย ในตำแหน่ง อาสาสมัครทหารพราน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ เรียน รด. จบ ปี 3 หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารมา เมื่ออยู่ ครบ 1. ปี จะดำเนินการปลดเป็นทหารกองหนุนให้ ( รับทั้งชายและหญิง ) อส.ทพ. หญิง ไม่มีการปลดเป็นทหารกองหนุน

กองพัน สห.11 และ ร้อย สห. ทุกแห่ง รับ พลอาสาสมัครสารวัตรทหารชาย จากทหารกองหนุน เท่านั้น เว้น แต่ พัน สห.11 รับอาสาสมัครหญิงด้วยเพื่อทำการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ เพราะ พัน สห.11 มี 1 กองร้อย สห. หญิง จากทั้งหมด 4 กองร้อย รับราชการต่อได้เรื่อยๆ

ร. 1 พัน 4 รอ. รับ พลอาสาสมัคร เฉพาะทหารกองหนุนเท่านั้น ต้องอยู่ ครบ 1 ปี ถึงจะลาออกได้ หรือ รับราชการต่อไปได้เรื่อยๆ ทำหน้าที่เข้าเวรยาม ถวายความปลอดภัยพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ทุกพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รับพลอาสาสมัครจากทหารกองหนุนเท่านั้น เมื่อเข้ารับราชการ แล้ว ไม่สามารถลาออกได้ จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ คือ 60 ปี เลื่อน ยศ ให้ สิบตรี ทุกคน ตามวงรอบยศ เลื่อนไหลขึ้นเรื่อยๆตาม พระราชวินิจฉัย ขององค์ผู้บังคับหน่วย หรืออาจปรับเป็นข้าราชการพลเรือน ของ กองงานข้าราชบริพารในพระองค์ ( 904 ) ตามประสงค์ของ องค์ผู้บังคับหน่วย ปัจจุบัน คือ องค์ สมเด็จพระบรมโอราสิราชสยามมกุฎราชกุมาร

- หน่วย นถปภ.รอ. ร.1 พัน 4 รอ. พัน สห 11 และร้อย สห. จทบ. มทบ. และกองพล เป็นพลอาสาสมัคร ในหน่วย ได้สิทธิเทียบเท่า สิบตรี สามารถเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ได้เหมือน สิบตรี ได้ ขอ บ้านพัก สวัสดิการต่างๆได้ มีสิทธิในการ บรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวนในหน่วยได้ หรือเข้ารับราชการตามกำหนด ก็จะบรรจุเข้ารับราชการให้

เช่น ร.1 พัน 4 รอ. 3 -5 ปี ติดสิบตรี ( นถปภ.รอ. 2-5 ปี ติดสิบตรีให้ เว้นแต่ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

นนส.ทม. เรียน 1 ปี 6 เดือน ติดสิบโท ซี่งการประดับยศ ของกำลังพลในหน่วยเป็นไปตามประสงค์ของ องค์ ผบ.หน่วย ไม่มีการสอบ ใดๆทั้งสิ้น นนส.ทม. รับมาจากพลอาสาสมัครของหน่วย )

- อาสาสมัครทหารพราน มีศักดิ์เป็นลูกจ้าง ของ กองทัพบก มีสัญญาจ้าง ปี ต่อปี ได้สิทธิ บางประการ แต่ยังไม่เท่า พลอาสาของหน่วยที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอยู่ได้ จนถึง อายุ 45 ปี จึงจะปลดเกษียณเป็นทหารผ่านศึก ชั้น 1

- อาสาชาย และหญิง ของ มว.ดย และพัน ปจว มีศักดิ์เป็นลุกจ้างชั่วคราวของหน่วยทำสัญญา ปี ต่อ ปี เช่นกัน


- กองพันจู่โจม พลอาสาสมัคร รับจากบุคคลพลเรือนที่ไม่ใช่ทหารกองหนุนเท่านั้น
ไม่ใช่ เพราะ รด.ไม่มีคุณภาพ แต่ พลอาสาสมัครของหน่วยนี้ เป็น ตำแหน่ง พลทหารกอง