Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจ และ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี 2560

กำหนดการรับสมัคร นรต. และ นตท. ปี 2560


เส้นทางสู่นายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110
อีเมล์ admission@rpca.ac.th  หรือ  thairpca@gmail.com
www.facebook.com/RoyalPoliceCadetAcademy/ 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริการเฉพาะวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
**สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103
**สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037
**สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-6482116

ที่มาข้อมูลสาร  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ