บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี 2557 จำนวน 80 อัตรา

ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครได้แก่
  • ปริญญาตรี 79 อัตรา
  • ปริญญาโท 1  อัตรา
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที่ http://www.ocsc.go.th ที่ ระบบตรวจสอบคุณวุฒิ
http://203.21.42.34/acc/index.html
คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป
  1. บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
  2. ทหารกองหนุน(เรียน นศท.ปี 3-5 หรือผ่านการเกณฑ์ทหารกองประจำการ)
  3. นายทหารประทวนสังกัด ทบ.
บุคคลชาย
เป็นทหารกองเกิน อายุ 22-29 ปี เกิด พ.ศ.2528-2535 ไม่รับผู้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ผ่อนผัน
เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี เกิด พ.ศ.2522-2539
สูงอย่างต่ำ 160 ซม.รอบอก 76/79 ซม.

บุคคลหญิง อายุ 18-35 ปี พ.ศ.2522-2539 น้ำหนักไม่น้องกว่า 40 กก.สูง 150 ซม.

นายทหารประทวนสังกัด ทบ. ต้องสำเร็จปริญญาตรีหรือสูงกว่าคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง อายุไม่เกิน 35 ปีในวันรับสมัคร เวลารับราชการนับตั้งแต่วันบรรจุ หรือแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนครั้งแรก ครบ 6 ปี ก่อนวันรับสมัคร
----------------------------------------
จำหน่ายสมุดคำแนะนำ ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 56 - 7 ม.ค. 57 เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองสนับสนุนการฝึกศีกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ชุดละ 150 บาท
 
วันรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 8-12 ม.ค. 57  เวลา 0800-1630 เว้นวันหยุดราชการ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก