บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ กับหน่วยต่างๆใน กองทัพอากาศหลายอัตราในห้วงนี้

มีรายละเอียดหน่วยที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้
 
  • กองบิน 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการจำนวน 12 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ย.56 ถึงวันที่ 29 พ.ย.56 ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่
  • กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
               1 พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 
               2 พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา   
         รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 ธ.ค.56 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.56 ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 
  •  กองบิน 5  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไม้จำนวน 1 อัตรา(ช) และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา(ช/ญ) กลุ่มเทคนิค ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ย.56 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.56 
  •  กองบิน 5  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             1 ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
             2 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
             3 พนักงานตัดผม จำนวน 2 อัตรา
             4 พนักงานขับรถทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา 
             ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ย.56 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.56