บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมระเบียบการ)

แจ้งข่าวจากน้องในหน่วยว่า "ทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน 4 รอ. เปิดรับสมัคร พลอาสาสมัคร รุ่นที่ 26"
ประกาศกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เปิดรับทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557  ในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด  กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ จำนวน 100 อัตรา

รับสมัครในวันที่ 9-20ธันวาคม 2556 เวลา 0830-1630 น. ที่ร้อย ปืนเล็กที่ 3 มาสมัครด้วยตนเองนะครับ

หลักเกณ 
1.เป็นชายไทย ที่มีอายุระหว่างไม่เกิน 30 ปี (๒๕๒๗)
2.มีความสูงตั้งแต่ 165-175 cm
3.ผ่านการเป็นทหารเกณมาแล้ว หรือจบ (รด.ปี3)มาแล้ว
4.จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
5.มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
6.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด

สิ่งต้องต้องนำมาด้วยในวันสมัคร 
1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสำเนา
4.รูปถ่าย ขนาด1นิ่ว 2รูป ไม่เกิน 3 เดือน
5.เอกสารทางทหาร สด.3
-----------------------------------------------
หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้ารับราชการดังกล่าว ให้ไปติดต่อขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8  แขวงสามเสนใน  เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2272-6555 
ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 
หรือค้นหารายละเอียดการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ (http://www.4thinfantry.biz)

 ระเบียบการรับสมัครที่นี่
----------------------------
ดูข่าวนี้ได้ที่ http://thai-army.blogspot.com/2013/11/1-4-26.html?m=1
ขอบคุณน้องต้นที่ช่วยนำข่าวของหน่วยมาแจ้งให้น้องๆทราบ