บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมพลาธิการทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พนักงานการเงินและบัญชี 
  • พนักงานบริการ 
  • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 
  • ช่างกลโรงงาน 
  • ช่างประณีตศิลป์ 
  • ช่างไม้ 
  • ช่างสี ช่างโลหะ
รับสมัครวันที่ 2-10 ม.ค. 56 แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ โทร 0 2534 3133 โทรสาร 0 2534  4351ในวันและเวลาราชการ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่