บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

รวมข่าวการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (ราบ,ม้า,ปืน,ช่าง,สื่อสาร)ประจำปีงบประมาณ 2556

ข่าวการสอบเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (ราบ,ม้า,ปืน,ช่าง,สื่อสาร)ผมได้นำเอารายละเอียดการสอบมารวมไว้ที่ข่าวๆเดียวกันเพื่อให้น้องๆได้โหลดไปอ่าน รายละเอียดและคุณสมบัติคร่าวๆก็คือ 
อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
การศึกษาชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า
ต้องเป็นทหารกองหนุนที่มาจากทหารกองประจำการของ ทบ.ในเหล่านั้นๆคือ เหล่าราบสมัครได้แต่ส่วนของเหล่าราบ เหล่าม้าสมัครได้ในส่วนของเหล่าม้า เป็นต้น
ไม่รับ กองหนุนจาก นศท.