บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ

ประกาศกองพลทหารราบที่ ๗  เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ
 

ตำแหน่ง เสมียนการเงิน
รายละเอียดสามารถติดต่อด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขต 15 ก.พ.55

ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายขุนเณร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

053-298817

ที่มาข่าวสาร http://7infantrydiv.com/News_From_7infdiv/index.htm