บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน

กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ. กรม ทพ.47  ใน 8 ก.พ. 55 
เริ่มรายงานตัว 0600
เริ่มการคัดเลือก 0700
การคัดเลือก 
ดันพื้น 2 นาที
ลุกนั่ง 2 นาที
วิ่ง 2 กม.
ตรวจร่างกาย
สัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันคัดตัว
ผู้ที่ยังไม่สมัคร สามารถนำใบสมัครและเอกสารมายื่นได้ก่อนการทดสอบร่างกาย

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่