บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนปีงบประมาณ 2555

กองทัพอากกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนปีงบประมาณ 2555  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา
โดยแบ่งเป็น
- ป.โท 1 อัตรา
- ป.ตรี 81 อัตรา
- ปวช. 159 อัตรา
- ม.ปลาย 186 อัตรา 


ขายใบสมัคร 19 ม.ค. – 27 ก.พ.55 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. / บก.กองบิน และ รร.การบิน, 28 ก.พ. – 5 มี.ค.55 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.
รายละเอียดติดตามในคู่มือแนะนำการสอบ ได้ตั้งแต่ 19 ม.ค.55 เป็นต้นไป 28 ธ.ค.54
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/

เว็บบอร์ด รับสมัครบุคคลเข้ารับราชกา ประจำปีงบประมาณ 2555 http://www.blueboobox.com/personboard/