บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 8 อัตรา

กองพลพัฒนาที่ 1 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ค่ายศรีสุริยวงค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ราชบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.ช่างเครื่องมือกล ๑ อัตรา
๒.เสมียนพิมพ์ดีด  ๑ อัตรา
๓.เสมียนธุรการกำลังพล ๑ อัตรา
๔.เสมียนกองร้อย ๑ อัตรา
๕.ช่างวิทยุ ๑ อัตรา
๖.ช่างไฟฟ้า ๑ อัตรา
๗.ช่างยานยนต์ล้อ ๑ อัตรา
๘.ช่างยานยนต์ ๑ อัตรา

วิชาที่ทำการสอบ
-ความรู้ทั่วไป
-แบบธรรมเนียมทหาร
-ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ของ ทบ.ได้แก่ วิ่ง ๒ กม. วิดพื้น และลุกนั่ง
ภาคปฏิบัติ
สัมภาษณ์

รับสมัครวันที่ ๑๗ พ.ย.- ๙ ธ.ค.๕๔ ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล ค่ายศรีสุริยวงค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ราชบุรี ๐๙๐๐-๑๖๓๐ เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๓ ธ.ค.๕๔ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ราชบุรี
ทดสอบร่างกาย ๑๖ ธ.ค. ๕๔ ณ แหล่งรวมรถ กองร้อยกองบัญชาการกองพลพัฒาที่ 1 ๐๗๐๐-๐๙๐๐
สอบภาควิชการ ๑๖ ธ.ค. ๕๔ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ราชบุรี ๐๙๓๐-๑๖๓๐
สอบสัมภาษณ์  ๒๐ ธ.ค. ๕๔  ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ราชบุรี
ประกาศผลสอบ ๒๑ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงค์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จว.ราชบุรี และ http://www.rta.mi.th/21600u/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ๐๓๒๓๒ ๓๘๐๑-๓ ต่อ ๕๒๔๐๖ และ๕๒๔๐๘


โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่