บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศรายชื่อบุคคลตัวสำรองเป็นบุคคลตัวจริง เข้าเป็น นนส.ประจำปี 2554 (รุ่นที่ 2/54)

ประกาศรายชื่อบุคคลตัวสำรองเป็นบุคคลตัวจริง

เข้าเป็น นนส.ประจำปี 2554 (รุ่นที่ 2/54)ขออนุมัติประกาศรายชี่อฯ