บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ประกาศรายชื่อ อส.ทพ.หญิง กรม ทพ.22