Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

กกล.ทพ.จชต.จะทำการรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของ กรม ทพ. 48

191 ความคิดเห็น

เปิดแล้วนะครับหลังจากที่สอบถามกันมานานในส่วนของ อส.ทพ. ของกองทัพภาคที่ 4 รับทั้งชายและหญิงนะครับและอนาคตจะเปิดอีกหลายกรมครับ(ประมาณ 5 กรม)
กกล.ทพ.จชต.จะำทำการรับสมัคร อส.ทพ. ในส่วนของ กรม ทพ. 48
ตำแหน่งที่ำรับสมัคร
1.อส.ทพ.ชาย จำนวน 896 อัตรา
2.อส.ทพ.หญิง จำนวน 60 อัตรา
การสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งมาที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 (วงเล็บมุมซองสมัคร อส.ทพ.)
ห้วงเวลาการรับสมัคร 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำการคัดเลือกพร้อมรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 15 ก.ค. 54 ทาง www.kkptp4.com
โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่นี่

191 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น