บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

รับสมัคร พลอาสมัครใหม่ ร.1 พัน.4 รอ. รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2554

เปิดแล้วนะครับ กับพลอาสาสมัคร ของ ร.1 พัน.4 รอ. หน้าที่ของหน่วยทหารที่มีหน้าทถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยใกล้ชิด เฉพาะกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องด้วยเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดที่สุด (คำว่า "ราชวัลลภ" นี้ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)ร.1 พัน.4 รอ. จะเปิดรับสมัครพลอาสาสมัครใหม่ รุ่นที่ 20 เริ่ม 2 พ.ค.54
ตำแหน่งพลปืนเล็ก จำนวน 100 อัตรา
-รับทหารกองหนุน(จบ รด.ปี 3 หรือทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว)
-ความสูง 165 -175 น้ำหนักไม่เกิน 80 กก.
-การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุไม่เกิน 30 ปี นะครับ
กำหนดการรับสมัคร
-รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 13 พ.ค. 54
-สอบคัดเลือก 23 พ.ค. 54 ภาควิชการ
-สอบภาคร่างกาย 24 พ.ค. 54
-และสอบสัมภาษณ์ 25 - 26 พ.ค. 54
-ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 ใน 6 มิ.ย. 54 ครั้งที่ 2 ใน 27 มิ.ย. 54
ที่ตั้งของ ร.1 พัน.4 รอ.
๙๒/๑ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.พหลโยธิน ซ พหลโยธิน ๘ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร 02-2726555 ทบ.90203 โสรสาร 02-2726555 ดูแผนที่ได้ทีนี่