บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

ข่าวเพิ่มเติมการสอบ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2557

ถ้าการสอบคัดเลือกภาคความถนัดทางดนตรี (รอบที่สอง)ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ทางโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรืออาจจะ ทำการเปิด รับสมัครรอบสอง

รายละเอียดการรับสมัคร http://army-etc.blogspot.com/2014/03/2557.html
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/navymusicdiv