บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

พล.ร.9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี งบประมาณ 2555

พล.ร.9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี งบประมาณ 2555 จำนวน 14 ตำแหน่ง
เสมียน จำนวน    3  นาย  อะไหล่ 35
พลขับรถ จำนวน  7  นาย  อะไหล่ 35
ช่างยนต์ จำนวน  2 นาย   อะไหล่ 20
อื่นๆ 2

รับสมัครตั้งแต่ 28-30 พ.ย.54 ฯณ ร้อย.บก.พล.ร.9เวลา 0900-1500

ติดต่อสอบถาม
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51406 , 51451