Armyetc

บล็อกข่าวสารสาระ เรื่องราวในแวดวงทหารและตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา


กำหนดการมีดังนี้
1. ออกประกาศรับสมัครฯ     25 – 29 ต.ค.61
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.61
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 19 พ.ย.61
4. สอบข้อเขียน     วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย.61
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน     4 ธ.ค.61
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย     7 – 27 ธ.ค.61
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)     7 ม.ค.62
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง     28 ม.ค.62
9. ผู้สอบแข่งขันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ     1 ก.พ.62

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา http://rcm.edupol.org

กรมกำลังพลทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

ประกาศกรมกำลังพลทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ  9 ตำแหน่ง (ชาย/หญิง) ค่าจ้างเดือนละ 10,430 บ.เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ 2,000 บาท
  • อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น (ม.3)​หรือเทียบเท่า ม.ปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 24 ตุลาคม 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ  กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร 0 2534 0036

รายละเอียดการรับสมัคร

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กรมกำลังพลทหารอากาศ http://www.person.rtaf.mi.th/

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

ประกาศศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ  1 ตำแหน่ง (ชาย/หญิง) อายุ 18 - 30 ปีบริบูรณ์ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ต้น (ม.3)​หรือเทียบเท่า ม.ปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 26 ตุลาคม 2561 ถึง 5 พฤศจิกายน 2561 ณ แผนกธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. โทร 0 2297 7029, 0 2297 8094

รายละเอียดการรับสมัคร

ที่มาข้อมูลข่าวสาร : กองทัพบก http://www.rta.mi.th

กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ในระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2561 

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) กรุงเทพฯ วันเวลาสอบวันอาทิตยท์ที่ 11พฤศจิกายน2561เวลา09.00น.

กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ปิดประกาศ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

เอกสารประกอบการรับสมัครที่สำคัญรับสมัครผ่านทาง https://atc-rta.thaijobjob.com

ที่มาข้อมูลข่าวสาร :  กรมยุทธศึกษาทหารบก


กรมทหารพรานที่ 45 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัด กรมทหารพรานที่ 45 ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0800 ถึง 1600 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัคร หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 45 บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-672148 หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ส่งมาที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0700 ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ( พร้อมนำหลักฐานตัวจริงมาในวันสอบคัดเลือกด้วย ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพลกรมทหารพรานที่ 45