ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ปี 55 รอบแรก

 
ผู้ผ่านการทดสอบไปรายงานตัวที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ในวันที่ 17-19 เม.ย.55 เวลา 0800-1530 
หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
-บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลข 13 หลัก  -สำเนาระเบียนผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองระบุสาขาวิชาและคะแนนเฉลี่ยสะสมจำนวน 1 ชุด 
มาในวันรายงานตัวและรับกำหนดการสอบรอบสอง 
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองจัดการกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ (02-534 8587-91)