ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พล.ร.9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี งบประมาณ 2555

พล.ร.9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี งบประมาณ 2555 จำนวน 14 ตำแหน่ง
เสมียน จำนวน    3  นาย  อะไหล่ 35
พลขับรถ จำนวน  7  นาย  อะไหล่ 35
ช่างยนต์ จำนวน  2 นาย   อะไหล่ 20
อื่นๆ 2

รับสมัครตั้งแต่ 28-30 พ.ย.54 ฯณ ร้อย.บก.พล.ร.9เวลา 0900-1500

ติดต่อสอบถาม
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 อีเมล : g6_surasri@hotmail.com , โทร. 034 - 589233 - 5 ต่อ 51406 , 51451