ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

ข่าวการสอบเข้ารับราชการทหารล่าสุด

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข่าวการรับสมัครเพิ่มเติม กรม ทพ. 48

ตอนนี้กรม ทพ. 48รับ อส.ทพ.ชายเพิ่มเติม สมัครและคัดตัวในวันที่ 15 ส.ค. ที่ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช (เป็นข่าวแจ้งมาืทาง sms ของผู้ที่ได้คัดเลือกครับ)

สถานที่ติดต่อ : กองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๘ (ชั่วคราว) ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๘-๓๕๑๖, ๐๘-๐๕๒๘-๐๔๓๕ โทรสาร ๐-๗๕๓๘-๓๕๑๖

ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช
โทร 075-467635